Parapijos logo

1.      Du balandžiai.
Mūsų parapijos globėjas, Švč. Mergelės sužadėtinis Šv. Juozapas ikonografijoje dažnai vaizduojamas su kūdikėliu Jėzumi. Jo atributai taip pat yra žydinti lelija, keliautojo lazda, dailidės darbo įrankiai – pjūklas, kampainis, darbastalis. Tačiau ikonografijoje Šv. Juozapą taip pat galime atpažinti ir iš rankose laikomų dviejų balandžių. Tokio Šv. Juozapo vaizdavimo pagrindą randame Šv. Luko evangelijoje (Lk 2, 24) aprašomoje kūdikėlio Jėzaus paaukojimo scenoje. Pagal Mozės įstatymą, (Kun 12) pasibaigus apsivalymo dienoms šeima paaukodavo pirmametį avinėlį ir balandį. Nepasiturintiems buvo leidžiama aukoti tik du balandžiukus, ką ir padarė Juozapas su Marija. Tai mums leidžia suprasti, jog Šventoji Šeima nebuvo turtinga. Mūsų parapijos bendruomenė taip pat nėra turtinga, bet labai dosni vargstantiems.
 2.      Rankos.
Maldai sudėtos ar į dangų keliamos rankos – Dievo garbinimo ženklas. Mūsų parapijos bendruomenės tikslas ir yra Dievą garbinti, gailestingumo darbus daryti bei Evangeliją skelbti. Rankomis galime daryti meilės stebuklus - apkabinti, priglausti, padrąsinti ir palaiminti. Rankos taip pat yra pats pirmasis žmogaus darbo įrankis. Dauguma mūsų parapijiečių, Vilijampolės gyventojų, pragyvena iš kasdienio savo rankų darbo – kaip ir Švč. Mergelės sužadėtinis Šv. Juozapas, kuris buvo dailidė.